Tel.: +36 1/235-0530   
Fax: +36 1/235-0531
 
Hungarorent autókölcsönző, autókölcsönzés
Hungarorent Car Autókölcsönző

 AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
 
Autókölcsönzés akciók
On-line foglalás, megrendelés
Autókölcsönzés akciók
Autókölcsönzés sofőrrel Egyutas ár Bécsi kiszállítás Akciós GPS 1200 Ft + ÁFA / nap
Autókölcsönzés akciók
 
AUTÓKÖLCSÖNZÉS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS:
 
Bérlő okoz balesetet:
 
 • Valamennyi gépjárművünk rendelkezik kötelező felelősség biztosítással. Ennek díjait a bérleti díjak tartalmazzák, így ezért Bérlőinknek külön fizetnie nem kell.
 • A kötelező felelősségbiztosítás alapján, ha Bérlő saját hibájából balesetet, más egyéb kárt okoz a bérelt gépjárművel, úgy a más személynek, vagy dologban okozott kárt a biztosító téríti meg Bérlő helyett.
 • A biztosítás természetesen csak a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett események során keletkezett károk megtérítésére vonatkozik, abban az esetben, ha Bérlő az egyéb jogszabályokban foglalt kritériumoknak megfelelő állapotban, és módon vezette a gépjárművet.
 • A kötelező biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a káreseményekre, amit olyan személy okoz a bérelt gépjárművel, aki nem szerepel a bérleti szerződésen.
 • Szintén nem nyújt fedezetet a kötelező biztosítás az olyan esetekben, ahol a káresemény időpontjában Bérlő bármely egyéb szerződésszegése is megvalósul.
 
Bérlőnknek okoz más személy balesetet:
 
 • Ebben az esetben Bérlőinket semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A bérelt gépjárműben okozott kárt a károkozó biztosítója téríti meg.
 • Ilyen esemény bekövetkeztekor Bérlőink a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás-ra jogosultak díjmentesen!
 • Ekkor is nagyon fontos azonban, hogy Bérlőink a károkozó adatait a Baleseti Bejelentőn rögzítsék, azok valódiságát a lehetőségekhez mérten ellenőrizzék.
 • Ha a károkozó elhajt, adatait nem hajlandó közölni, felelősségét vitatja, vagy más olyan körülmény adódik, ami Önt elbizonytalanítja, okvetlenül kérjen rendőri intézkedést, jegyezze fel a károkozó jármű rendszámát.
 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha semmilyen adat, baleseti bejelentő, vagy rendőrségi feljelentés nem áll rendelkezésre, úgy a bérelt gépjárműben keletkezett kárt csak ú.n. saját hibás káreseménynek tudjuk tekinteni, így Önnek önrészfizetési kötelezettsége nyílhat!
BÉRLŐ FELELŐSSÉGE:
 • Az olyan baleset, káresemény bekövetkeztekor amelyben Bérlő a felelős, vagy a káresemény, sérülés okozójának kiléte nem állapítható meg, valamint lopáskár és elemi kár esetén, Bérlőt az adott gépjárműre megállapított önrész mértékéig terheli kártérítési kötelezettség.
 • Az önrész a kár mértékének 10%-a minimum 50.000,- Ft vagy 100.000,- Ft, mely kategóriánként változó. Ennek alapján, ha a kár mértékének 10%-a nem éri el a megállapított minimum összeget, úgy Bérlő a minimum összeget tartozik megfizetni. Ha a kár mértékének 10%-a a minimum összeget meghaladja, úgy Bérlőnek a kár mértékének 10%-át kell megfizetni. Ha a kár mértéke az önrész mértékét sem éri el, úgy a kár teljes összegét Bérlőnek kell kiegyenlítenie.
 • Az önrészen felüli kártérítési mentesség természetesen csak a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett események során keletkezett károk esetére vonatkozik, akkor ha Bérlő az egyéb jogszabályokban foglalt kritériumoknak megfelelő állapotban, és módon vezette a gépjárművet.
 • A casco biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a káreseményekre, amit olyan személy okoz a bérelt gépjárművel, aki nem szerepel a bérleti szerződésen.
 • Bérlőnek teljes körű a felelőssége azokra a káreseményekre, ahol a káresemény időpontjában Bérlő bármely egyéb szerződésszegése is megvalósul.
NÉHÁNY JÓTANÁCS:
 • A biztosítások csak a Bérleti Szerződésben szereplő személyekre, és gépkocsira vonatkoznak. A bérleti szerződés bármely pontjának megszegése esetén egyik biztosítás sem érvényes.
 • Ezért kérjük, hogy a Bérleti Szerződés valamennyi pontját tartsák be, különösen az alábbiakat:
  • A gépkocsi vezetését ne engedjék át a Bérleti Szerződében nem szereplő személynek,
  • ne hagyják el az ország területét, ha nincs a birtokukban határátlépési engedély,
  • ne távozzanak olyan országba, ami a határátlépési engedélyben nem szerepel,
  • tartsák be maradéktalanul a KRESZ szabályokat, különös tekintettel az alkohol és drogfogyasztás tilalmára.
 • Kérjük, legyenek fokozott figyelemmel arra, hogy bármilyen a gépkocsit érintő esemény bekövetkeztekor azonnal, és haladéktalanul értesítsék ügyfélszolgálatunkat, mely 0-24 óráig áll rendelkezésükre. Nagyon fontos szabály, hogy a gépkocsi eltűnése esetén csak a tulajdonos tehet bejelentést, így ebben az esetben szintén haladéktalanul jelentkezzenek ügyfélszolgálatunkon. Ezek elmulasztása vagy be nem tartása a Bérlő teljes körű anyagi felelősségét eredményezheti. Személyi sérülés esetén természetesen a mentők, vagy orvos értesítése az elsődleges.
 • Szintén nagyon fontos, hogy a gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét ne hagyják a gépkocsiban, mert eltulajdonítás esetén ezek valamelyikének hiánya a Bérlő teljes körű anyagi felelősségét vonja maga után


Ezen szabályoknak, valamint a Bérleti Szerződés pontjainak betartása az Önök érdeke is. Reméljük, hogy a bérelt gépjárműveink használata során nem lesz alkalom arra, hogy a biztosítási eseményekkel közelebbről is megismerkedjenek. Ha azonban mégis bekövetkezne egy nem várt esemény, úgy annak problémamentes rendezése csak akkor lehetséges, ha a Bérleti Szerződésben foglaltakat betartják. Természetesen ilyen esetekben is mindig számíthatnak munkatársaink azonnali segítségére, akik 0-24 óráig rendelkezésükre állnak az információs vonalunkon +36/30-497-7493.

 
 

A HUNGARORENT fenntartja a jogot, hogy a bérleti/biztosítási feltételeken saját belátása szerint változtasson, illetve bizonyos esetekben egyedi feltételeket alkalmazzon

 
 
A Hungarorent Car Kft. a
Magyar Autókölcsönző­k Szövetségének tagja

AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
  Car rental Hungary, Budapest
Autókölcsönző járműpark
Autókölcsönző személy- és haszongépjárművekkel
 
   
Minden jog fenntartva © 2006 Hungarorent Car Kft. kapcsolat I honlaptérkép I nyitólap I impresszum I jognyilatkozat I