Tel.: +36 1/235-0530   
Fax: +36 1/235-0531
 
Hungarorent autókölcsönző, autókölcsönzés
Hungarorent Car Autókölcsönző

 AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
 
Autókölcsönzés akciók
On-line foglalás, megrendelés
Autókölcsönzés akciók
Autókölcsönzés sofőrrel Egyutas ár Bécsi kiszállítás Akciós GPS 1200 Ft + ÁFA / nap
Autókölcsönzés akciók
 
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
 
Ezen az oldalon azokra a kérdésekre igyekszünk kielégítő választ adni, amelyek a leggyakrabban fordulnak, elő gépjárművet bérlő ügyfeleink részéről. Amennyiben nem talál választ az Önt érintő, érdeklő kérdésre, úgy készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken.
1.) Miért szükséges letétet hagynom a gépkocsi bérléséhez, ha a bérleti díjat a bérlés megkezdésekor kifizettem?

A letéti díj fedezetként szolgál arra az esetre, ha olyan esemény történik, amely a bérleti díjon felül jelent fizetési kötelezettséget Bérlőink számára. Ilyen esemény lehet például egy saját hibás baleset, vagy egy esetleges lopáskár, ahol a Bérlőnek önrészfizetési kötelezettsége nyílik.
A letéti díj a bérlet végén Bérlőnek visszajár, illetve a bankkártyán történt zárolást feloldjuk, ha Bérlő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.

2.) Elveszíthetem-e az átadott letétet?

Természetesen nem. Ha a gépkocsi leadásakor bármilyen formában fennáll Bérlő részéről fizetési kötelezettség, (pl. tovább bérelte a gépkocsit, önrészt kell fizetni, kisebb kár történt, tartozék veszett el, stb.) és azt irodánkban, vagy a helyszínen tartózkodó munkatársunknak teljesíti, a letét azonnal visszafizetésre kerül.

3.) Mit jelent a korlátozott bérlői önrész?

Azoknál a káreseményeknél, ahol Bérlő a felelős, vagy nincs, illetve nem azonosítható a felelős, továbbá az elemi károknál és lopáskárnál, Bérlőnek önrészt kell fizetnie. Ennek mértéke 10%, vagy valamekkora, az adott gépjárműre meghatározott minimum összeg. Ha a kár mértékének a 10%-a nem éri el a minimum összeget, úgy Bérlőnek ezt a minimum összeget kell megfizetnie. Ha a kár mértékének 10%-a meghaladja a minimum összeget, akkor a kár mértékének 10%-át kell bérlőnek megtérítenie. Ha maga a kár sem éri el a minimum összeget, úgy a teljes kárösszeget kell Bérlőnek kifizetnie.

4.) Kell-e fizetnem abban az esetben, ha baleset történt, de a másik fél a hibás?

Nem.
Nagyon fontos azonban, hogy a károkozó adatait a helyszínen vegyék fel. Erre szolgál a gépjárműben található kék-sárga színű Balesti Bejelentő. Az adatokat minden esetben egyeztetni kell a károkozó személyes irataival.
Ha bárminemű aggálya merülne fel Bérlőnek, hívjon rendőrt, így a további intézkedés során nem kerülhet hátrányos helyzetbe.
Ha a károkozó adatai semmilyen formában nem állnak rendelkezésre, úgy a kárt saját hibás kárnak kell tekintenünk, így Bérlő anyagi felelőssége az abban foglaltak szerint alakul.

5.) Kell-e fizetnem abban az esetben, ha a balesetben más a hibás de a helyszínről elhajt?
Természetesen nem. Ebben az esetben a MABISZ téríti meg a kárt, DE!
Nagyon fontos, hogy jegyezze fel a károkozó jármű rendszámát, és ha felismeri a típusát. Azonnal hívjon rendőrt, és tegyen feljelentést a helyszínen. Lehetőség szerint a járművet is hagyja abban a helyzetben, ami a baleset következtében beállt.
Rendőri intézkedés hiányában a balesetet sajnos saját hibás kárnak kell tekintenünk, így Bérlő anyagi felelőssége is az abban foglaltak szerint alakul.

6.) Kimehetek-e külföldre a bérelt gépkocsival?
Igen, de csak határkilépési engedély birtokában, és csak abba az országba, vagy országokba, ahová a határkilépési engedély szól.
Tudni kell, hogy ha ezen engedély nélkül távozik külföldre, illetve olyan országba lép át, ahová a határkilépési engedély nem jogosítja fel, úgy nem érvényes semmilyen biztosítás a gépkocsira, illetve nem vehető igénybe a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás sem, valamint Bérbeadó jogosult felárat számítani a bérleti díjra. Továbbá ilyen esetben, ha bármilyen baleset, meghibásodás, egyéb kár történik a gépkocsival, Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik minden felmerült költség tekintetében.
7.) Hogyan alakul a bérleti díj abban az esetben, ha a bérelt járművet korábban adom le, mint amennyi időre a bérbevételkor megrendeltem?

A bérleti díjak tarifatáblázat szerint kerültek megállapításra. Természetesen csak azokra a napokra kell bérleti díjat fizetni, amennyi alatt Bérlő bérlete a gépkocsit.
Ha korábban adja le a járművet, és a korábban történő leadás miatt másik tarifabesorolásba esik (pl. 10 nap helyett 6 nap után leadja a gépkocsit), úgy azt a tarifabesorolás szerinti díjat alkalmazzuk, amelyikbe a bérelt napok száma szerint esik a Bérlő.

8.) Kedvezőbb lesz-e a napidíjam, ha a bérleti szerződést meghosszabbítom, és tovább bérlem a gépkocsit, mint azt a bérlet megkezdésekor jeleztem?

Ha hosszabb időtartamra kívánja meghosszabbítani, mint az eredeti szerződésben foglalt időtartam akkor igen. Ha kevesebb időre, akkor azt a díjat alkalmazzuk továbbra is, ami az eredeti szerződésen szerepel.
Konkrét példával élve: ha Ön egy napra bérel gépkocsit, és azt naponta hosszabbítja meg mondjuk egy hónapon át, úgy 30-szor kell fizetnie az egynapos tarifa szerinti bérleti díjat, nem alkalmazható a lényegesen kedvezőbb havi díj. A havi díjat akkor veheti igénybe, ha a bérbevételkor ezt az intervallumot jelöli meg, és ennek a díját egyenlíti ki.
Másik példa: ha azonban egy hónapra bérel gépkocsit, és azt néhány nappal túlhaladja, úgy a többlet napokra is természetesen a kedvezményes havi bérlés esetén érvényes napi díjat kell fizetnie.

9.) Bérelhetek-e e letéti díj elhelyezése nélkül?

Erre csak a HUNGARORENT CARD birtokosoknak van lehetőségük. Az igénylés feltételeiről a Hungarorent Card menüpontban tájékozódhat.

10.) Mit jelent az, hogy a letétet dombornyomású bankkártyán zárolják?

A bankkártyája mögött valamilyen fedezet áll. Ez vagy egy hitelkeret, aminek a terhére Ön költhet (hitelkártya), vagy egy bankszámla, melyen Ön bizonyos összeget tart (debit kártya).
A letét zároláskor egy banki operátoron keresztül ellenőriztetjük, hogy rendelkezésre áll-e a letétként zárolni kívánt összeg a kártya mögött álló számlán. Amennyiben igen úgy ezt ez összeget elkülöníti.
Ha debit kártyáról van szó, az Ön számláján az összeg továbbra is ott marad, változatlan feltételek mellett kamatozik, viszont ennek terhére nem költhet. A szabadon felhasználható összeg ebben az esetben az, ami még az elkülönítés után az Ön számláján marad.
Ha hitelkártyáról van szó, úgy a szabadon felhasználható hitelkerete fog csökkenni az elkülönített összeggel.

11.) Mit jelent a dombornyomású bankkártya, és miért csak ezt használhatom?
A dombornyomású bankkártya, mint azt a neve is mutatja, egy olyan kártya, melynek síkjából a bankkártya száma, a tulajdonos neve, és a lejárat, érvényesség kiemelkednek.
Ezek a kártyák nem csak elektronikus terminálokon használhatóak, mint például az úgynevezett elektron kártyák. Ez azért fontos, mert szolgáltatásaink körében szerepel a gépkocsi helyszínre történő kiszállítása, így ott nincs lehetőség elektronikus terminálon történő leolvasásra. A kártya adatainak rögzítésére egy olyan módszer szolgál, ahol szükséges a fent említett adatok dombornyomása.
12.) Biztonságos-e bankkártyával biztosítanom a letétet?
Igen, ez a módszer a legbiztonságosabb. A kártyaelfogadást igen szigorú nemzetközi előírások, egyezmények szabályozzák. Ezeknek az alapján egy jogosulatlan terhelést Önnek a bankja megtérít!
13.) Mi történik, ha a bérelt gépkocsi műszaki hibás lesz?
A műszaki hibás gépkocsi helyszínen történő javításáról, illetve elszállításáról a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás keretein belül gondoskodunk. Amennyiben a gépkocsi nem javítható, mozgásképtelen, úgy Önnek a helyszínre kiszállítva csere gépjárművet biztosítunk. Természetesen abban az esetben, ha a műszaki hiba nem függ össze Bérlő gondatlan magatartásával.
Ez a szolgáltatásunk belföldön és külföldön egyaránt biztosított, külföldön azonban csak abban az esetben, ha az adott országra érvényes határkilépési engedély birtokában van Bérlő.
Részletesebben olvashat erről a szolgáltatásunkról a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás menüpontban.
14.) Mi történik, ha a bérelt gépkocsi baleset miatt mozgásképtelen lesz?
Amennyiben a balesetben Ön nem hibás, úgy az előző pontban leírtak szerint járunk el.
Ha a balesetben Ön a hibás, és díjazás ellenében igénybe vette a Hungaro-Assistance® Szolgáltatás -t, úgy szintén valamennyi szolgáltatásra jogosult, melyet a 13. pontban olvashat.
Ha Ön a hibás fél a balesetben, vagy más egyéb gondatlanság miatt keletkezett kár a gépkocsiban, úgy valamennyi szállítási költség Önt terheli. Természetesen ebben az esetben is rendelkezésére állunk ügyfeleinknek önköltségi áron.
 
 
A Hungarorent Car Kft. a
Magyar Autókölcsönző­k Szövetségének tagja

AUTÓKÖLCSÖNZÉS, AUTÓBÉRLÉS BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON

 
  Car rental Hungary, Budapest
Autókölcsönző járműpark
Autókölcsönző személy- és haszongépjárművekkel
 
   
Minden jog fenntartva © 2006 Hungarorent Car Kft. kapcsolat I honlaptérkép I nyitólap I impresszum I jognyilatkozat I